About The Event / Về sự kiện

Zak World of Façades is an international conference series on façade design & engineering. The event has attracted over 30,000 delegates across its 130+ completed editions as on date. It is designed as a one day conference and is currently being organised in over 35 countries in the Middle East (UAE, Qatar, Kuwait & Saudi Arabia), South Asia (India & Sri Lanka), South East Asia (Singapore, Thailand, Malaysia, Philippines, GEM Center & Indonesia), East Asia (Hong Kong, South Korea, China & Japan), Africa (Kenya, Egypt, Morocco & South Africa), Europe (United Kingdom, France, Germany, Poland, Turkey, Ireland, Denmark & Sweden), Australasia (Australia & New Zealand) and North America (USA, Canada & Mexico).

This edition is the 136th global edition and the 2nd edition in Ho Chi Minh which will showcase sustainable innovations and challenges in the construction industry pertaining to the building envelope and will also display latest technological solutions from leading solution providers.

The official language of the conference is Vietnamese with simultaneous translation in English & vice versa.

Visit www.zakwof.com for details of the previously executed events.


Zak World of Façades là chuỗi hội nghị quốc tế về thiết kế & kỹ thuật mặt dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, sự kiện đã thu hút hơn 30.000 đại biểu, với hơn 130 phiên họp được tổ chức. Hội nghị kéo dài trong một ngày và đã có mặt tại hơn 35 quốc gia ở Trung Đông (UAE, Qatar, Kuwait & Ả Rập Xê Út), Nam Á (Ấn Độ và Sri Lanka), Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Malaysia , Philippines, Việt Nam và Indonesia), Đông Á (Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản), Châu Phi (Kenya, Ai Cập, Maroc & Nam Phi), Châu Âu (Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ireland, Đan Mạch & Thụy Điển), Australasia (Úc & New Zealand) và Bắc Mỹ (Mỹ, Canada & Mexico).

Đây là phiên họp toàn cầu lần thứ 136 và là lần thứ 2 tổ chức tại Việt Nam. Hội nghị trình bày về sự đổi mới bền vững và những thách thức liên quan đến mặt ngoài tòa nhà trong ngành công nghiệp xây dựng. Hội nghị cũng đưa ra những công nghệ tiên tiến nhất từ của các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu.

Ngôn ngữ chính thức của hội nghị là tiếng Việt, đồng thời cũng dịch sang tiếng Anh và ngược lại.

Truy cập đường link www.zakwof.com để biết thêm chi tiết về những sự kiện trước đó.Who Should Attend / Hội nghị này dành cho ai

The event is ideal for Architects, Developers, General/Main Contractors, Façade Consultants, Façade Contractors, Sustainability/ESD Consultants, Fire Consultants, Glass Processors, Structural Consultants, Cost Consultants, Quantity Surveyors, PMC’s and related building specifiers.

Đây là sự kiện lí tưởng dành cho các Kiến trúc sư, Nhà phát triển, Nhà thầu chung/chính, Nhà cố vấn mặt dựng, Nhà thầu mặt dựng, Cố vấn bền vững/ ESD, Nhà tư vấn về phòng cháy chữa cháy, Nhà xử lý kính, Nhà tư vấn kết cấu, Nhà tư vấn chi phí, Nhà khảo sát số lượng, PMC và các nhà cung cấp thông số kỹ thuật tòa nhà.Insightful Dialogues & Networking / Các cuộc đối thoại và kết nối sâu sắc

Hear from experts in the domain of façade design, engineering, procuring and execution on their views on constructing high-performance, safe, sustainable and long lasting façades with the latest techniques and tools available. Also, network with other industry peers and leading manufacturers & solution providers to the façade industry.

Lắng nghe quan điểm từ các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế mặt dựng, về kỹ thuật, mua sắm, thi công để xây dựng mặt tiền an toàn, bền vững, lâu dài bằng các công cụ và kỹ thuật mới nhất. Ngoài ra, kết nối với các công ty cùng ngành khác, các nhà sản xuất & cung cấp giải pháp hàng đầu trong ngành mặt dựng.


Key Numbers / Những con số trọng tâm

136

Edition / Phiên bản

30

Speakers and Panelists / Diễn giả và tham luận viên

4

Sessions / Phiên họp

1

Day / Ngày

Speakers / Diễn giả

Our speakers and panelists are domain experts and will ensure that the content presented at the event is meaningful with key takeaways to ponder upon. Initial list of speakers, more to be added as we progress.

Những diễn giả và tham luận viên của chúng tôi đều là những chuyên gia trong lĩnh vực mặt dựng. Vì thế, nội dung trình bày tại hội nghị là những vấn đề trọng tâm và đáng suy ngẫm. Danh sách đại biểu sẽ nhiều hơn khi chúng tôi tiếp tục phát triển.

Ahmed Sumair

Ahmed Sumair

Director,
Sahavia Façade

Ahmed Sumair

Director, Sahavia Façade

Lighting Up Your Façade

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Alvaro Paredes

Alvaro Paredes

Principal,
DesignLab

Alvaro Paredes

Principal, DesignLab

Topic to be Announced

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Antoine Pommier

Antoine Pommier

Partner - Operations Director,
Delhom Acoustics

Antoine Pommier

Partner - Operations Director, Delhom Acoustics

Influence of Design in the Performance of Building Envelopes

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Cung Thanh Dat

Cung Thanh Dat

Managing Partner,
Baumschlager Eberle Architekten

Cung Thanh Dat

Managing Partner, Baumschlager Eberle Architekten

Influence of Design in the Performance of Building Envelopes

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Dinh Van Hiep

Dinh Van Hiep

Deputy General Director,
Turner International

Dinh Van Hiep

Deputy General Director, Turner International

Project Management & Its Affectivity in Façade Execution

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Dr. Chengde Huang

Dr. Chengde Huang

Technical Director,
CSG

Dr. Chengde Huang

Technical Director, CSG

Application of High-Performance Glass to Reduce Carbon Emission

View Profile
Xem thông tin cá nhân

John Stanlake

John Stanlake

Regional Director,
Inhabit Group

John Stanlake

Regional Director, Inhabit Group

Façades Beyond Glass and Aluminium

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Mahdi Samhouri

Mahdi Samhouri

Deputy Head of Project Development, Deputy Head of Design Department (cum), Masterise Homes

Mahdi Samhouri

Deputy Head of Project Development, Deputy Head of Design Department (cum), Masterise Homes

Influence of Design in the Performance of Building Envelopes

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Matthew Penrose

Matthew Penrose

Executive Vice President,
Vector Foiltec

Matthew Penrose

Executive Vice President, Vector Foiltec

How ETFE Delivers High Performance, Lightweight, Structurally Efficient and Sustainable Building Envelopes

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Ron Hull

Ron Hull

Global Director - High Performance Products,
Kuraray

Ron Hull

Global Director - High Performance Products, Kuraray

Laminated Glass Applications with Advanced Interlayers

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Peeraphol (Ping) Chirayucharoensak

Peeraphol (Ping) Chirayucharoensak

Associate Tech Services & Development Scientist,
Dow Asia Pacific

Peeraphol (Ping) Chirayucharoensak

Associate Tech Services & Development Scientist, Dow Asia Pacific

Enabling High Performance & Sustainable Façade Designs

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Stephen Pimbley

Stephen Pimbley

Director,
SPARK Architects

Stephen Pimbley

Director, SPARK Architects

The Regeneration Game

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Timothy Soebroto

Timothy Soebroto

Regional Director,
Meinhardt Façade Technology

Timothy Soebroto

Regional Director, Meinhardt Façade Technology

Environmentally Conscious Building Façades

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Tony Nguyen

Tony Nguyen

Director - Façade Engineering,
Van Aelst I Nguyen & Partner

Tony Nguyen

Director - Façade Engineering, Van Aelst I Nguyen & Partner

Influence of Design in the Performance of Building Envelopes

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Ziad Ghosn

Ziad Ghosn

Design Manager,
TWOG Architecture

Ziad Ghosn

Design Manager, TWOG Architecture

Topic to be Announced

View Profile
Xem thông tin cá nhân

Schedule / Lịch trình

The event agenda is split into multiple sessions separated by networking break-out sessions. / Chương trình sự kiện được chia thành nhiều phiên, giữa mỗi phiên là phần giao lưu kết nối.

Session 1
(08.50 - 10.20)

08.00 - 08.50
Delegate Registration & Networking
08.50 - 09.00
Opening Address
09.00 - 09.30
The Regeneration Game

Architects work in a problematic sector of the global economy; we consume too much then we demolish tens of thousands of buildings every year

The current architectural paradigm of degeneration and outdated construction technologies needs to change. Is regenerative design the answer?

Reconsidering history while working in the present should allow us to invent for the future, but we seem stagnant. Are we inventing enough?


Stephen Pimbley
Director, SPARK Architects
View Profile
09.30 - 09.45
Presentation by Jotun
09.45 - 10.05
Façades Beyond Glass and Aluminium

Sustainability tools

Reduce, Recycle, Reuse

Green projects case studies


John Stanlake
Regional Director, Inhabit Group
View Profile
10.05 - 10.20
How ETFE Delivers High Performance, Lightweight, Structurally Efficient and Sustainable Building Envelopes

An introduction to projects, details, technology & advantages for ETFE façades & building envelopes

Fire, thermal, light and wind load performance with ETFE

Review of the latest global projects and SE Asia Projects

Case study of ETFE and steel structure retrofitting for Clarke Quay rejuvenation; including thermal studies, CFDs and actual monitoring of existing and new ETFE


Matthew Penrose
Executive Vice President, Vector Foiltec
View Profile
10.20 - 10.45
Networking Tea / Coffee Break


Session 2
(10.45 - 12.50)

10.45 - 11.10
Environmentally Conscious Building Façades

The advancement of BIPV facades

The renaissance of woven façades material

The resurgence of recyclable façades material


Timothy Soebroto
Regional Director, Meinhardt Façade Technology
View Profile
11.10 - 11.35
Presentation by Schueco
11.35 - 12.05
Topic to be Announced

Alvaro Paredes
Principal, DesignLab
View Profile
12.05 - 12.50
Influence of Design in the Performance of Building Envelopes

How can design impact the parameters for the performance of a modern façade?

Analyzing the benefits of considering passive design strategies

Strategizing sustainable design through local material procurement

Looking at net-zero carbon and how can this global trend be implemented in Vietnam?


Moderator
Tony Nguyen
Director - Façade Engineering, Van Aelst I Nguyen & Partner
View Profile
Panelist
Cung Thanh Dat
Managing Partner, Baumschlager Eberle Architekten
View Profile
Panelist
Mahdi Samhouri
Deputy Head of Project Development, Deputy Head of Design Department (cum), Masterise Homes
View Profile
Panelist
Antoine Pommier
Partner - Operations Director, Delhom Acoustics
View Profile
12.50 - 13.50
Networking Lunch Break


Session 3
(13.50 - 15.30)

13.50 - 14.10
Topic to be Announced

Ziad Ghosn
Design Manager, TWOG Architecture
View Profile
14.10 - 14.30
Lighting Up Your Façade

Inspirations for façade lighting

Design & technical solutions

Provisions & challenges


Ahmed Sumair
Director, Sahavia Façade
View Profile
14.30 - 14.45
Application of High-Performance Glass to Reduce Carbon Emission

Lower carbon emission glass

Color matching of vision and spandrel

BIPV glass


Dr. Chengde Huang
Technical Director, CSG
View Profile
14.45 - 15.00
Laminated Glass Applications with Advanced Interlayers

Structural applications

Security and BRG applications

Sustainability


Ron Hull
Global Director - High Performance Products, Kuraray
View Profile
15.00 - 15.15
Enabling High Performance & Sustainable Façade Designs

Carbon journey of silicone sealant for building façades

Key elements of PAS2060 standards to ensure verified carbon neutrality

Innovative embedding system for durable and frameless balustrade


Peeraphol (Ping) Chirayucharoensak
Associate Tech Services & Development Scientist, Dow Asia Pacific
View Profile
15.15 - 15.30
Presentation by Kinlong
15.30 - 15.55
Networking Tea/Coffee Break


Session 4
(15.55 - 17.05)

15.55 - 16.15
Topic to be Announced
16.15 - 17.00
Project Management & Its Affectivity in Façade Execution

Clarity on the materials and budget for the project with additional emphasis on VE options for the project

Possible loopholes in the system which affect the façade execution and quality

Possible solutions to ensure timely completion of the project

Quality control measures during façade execution and the stakeholders involved in the proces


Moderator
Dinh Van Hiep
Deputy General Director, Turner International
View Profile
17.00 - 17.05
Vote of Thanks & End of the Conference


Phiên 1
(08.50 - 10.20)

08.00 - 08.50
Mạng lưới kết nối và đăng kí ủy quyền
08.50 - 09.00
Địa chỉ khai trương
09.00 - 09.30
Đang trong quá trình dịch

Stephen Pimbley
Director, SPARK Architects
Xem thông tin cá nhân
09.30 - 09.45
Chủ đề được thông báo
09.45 - 10.05
Đang trong quá trình dịch

John Stanlake
Regional Director, Inhabit Group
Xem thông tin cá nhân
10.05 - 10.20
Đang trong quá trình dịch

Matthew Penrose
Executive Vice President, Vector Foiltec
Xem thông tin cá nhân
10.20 - 10.45
Tiệc trà/ cà phê giao lưu kết nối


Phiên 2
(10.45 - 12.50)

10.45 - 11.10
Đang trong quá trình dịch

Timothy Soebroto
Regional Director, Meinhardt Façade Technology
Xem thông tin cá nhân
11.10 - 11.35
Thuyết trình bởi Schueco
11.35 - 12.05
Chủ đề được thông báo

Alvaro Paredes
Principal, DesignLab
Xem thông tin cá nhân
12.05 - 12.50
Đang trong quá trình dịch

Người điều hành
Tony Nguyen
Director - Façade Engineering, Van Aelst I Nguyen & Partner
Xem thông tin cá nhân
Tham luận viện
Cung Thanh Dat
Managing Partner, Baumschlager Eberle Architekten
Xem thông tin cá nhân
Tham luận viện
Mahdi Samhouri
Deputy Head of Project Development, Deputy Head of Design Department (cum), Masterise Homes
Xem thông tin cá nhân
Tham luận viện
Antoine Pommier
Partner - Operations Director, Delhom Acoustics
Xem thông tin cá nhân
12.50 - 13.50
Nghỉ trưa giao lưu


Phiên 3
(13.50 - 15.30)

13.50 - 14.10
Chủ đề được thông báo

Ziad Ghosn
Design Manager, TWOG Architecture
Xem thông tin cá nhân
14.10 - 14.30
Đang trong quá trình dịch

Ahmed Sumair
Director, Sahavia Façade
Xem thông tin cá nhân
14.30 - 14.45
Đang trong quá trình dịch

Dr. Chengde Huang
Technical Director, CSG
Xem thông tin cá nhân
14.45 - 15.00
Đang trong quá trình dịch

Ron Hull
Global Director - High Performance Products, Kuraray
Xem thông tin cá nhân
15.00 - 15.15
Đang trong quá trình dịch

Peeraphol (Ping) Chirayucharoensak
Associate Tech Services & Development Scientist, Dow Asia Pacific
Xem thông tin cá nhân
15.15 - 15.30
Thuyết trình bởi Kinlong
15.30 - 15.55
Tiệc trà/ cà phê giao lưu kết nối


Phiên 4
(15.55 - 17.05)

15.55 - 16.15
Chủ đề được thông báo
16.15 - 17.00
Đang trong quá trình dịch

Người điều hành
Dinh Van Hiep
Deputy General Director, Turner International
Xem thông tin cá nhân
17.00 - 17.05
Bình chọn cảm ơn và kết thúc hội nghị


-->

The programme is correct at time of publishing. However, given the seniority of our speakers and the nature of their roles, speakers may subsequently substitute or excuse themselves from the programme. This is always regrettable, and we will always try to replace the speaker with a speaker with equivalent insight. You can find the most up-to-date programme on this website.

Chương trình được tổ chức chính xác như dự kiến. Tuy nhiên, dựa trên thâm niên và vai trò của các diễn giả, họ có thể được thay thế hoặc không tham gia chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp một diễn giả khác có cái nhìn sâu sắc tương tự. Bạn có thể tìm thấy chương trình được cập nhật gần nhất trên trang web này.
Partners / Đối tác

Meet our industry leading suppliers who play a key role in this event. Visit their booths to know more about their products & solutions and how they can help play a role in defining your projects.

Gặp gỡ các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành, những người đóng vai trò quan trọng trong sự kiện lần này. Ghé thăm các gian hàng của họ để biết thêm về các sản phẩm, giải pháp và cách họ có thể hỗ trợ cho các dự án của bạn.
Presenting Partner / Đối tác trình bày
Associate Partners / Các đối tác liên kết
Technology Partner / Đối tác kỹ thuật

Event Registration / Đăng kí sự kiện

Register for the event below. All our registrations are subject to validation from our team. More details in the FAQ section. / Đăng kí tham dự trực tiếp bên dưới. Tất cả các đăng ký phải được xác nhận từ chúng tôi. Thêm chi tiết trong phần Câu hỏi thường gặp.


TERMS & CONDITIONS FOR COMPLIMENTARY SEATS: Complimentary seats are reserved exclusively for Architects, Consultants, Contractors, Developers, Fabricators, Government Officials & PMC's. The organizers reserve the right to allocate these complimentary seats at their discretion.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN DÀNH RIÊNG CHO BÀN ĂN HỢP LỆ: Chỗ ngồi miễn phí được dành riêng cho Kiến trúc sư, Nhà tư vấn, Nhà thầu, Nhà phát triển, Nhà chế tạo, Quan chức Chính phủ & PMC. Ban tổ chức có quyền phân bổ những chỗ ngồi miễn phí này.

Image Gallery / Thư viện hình ảnh

Images from a select previous global editions of Zak World of Façades / Hình ảnh từ phiên họp toàn cầu trước đó của hội nghị Zak World of Façades


Video Gallery / Thư viện video

Snippets from a select previous global editions of Zak World of Façades / Đoạn trích từ phiên họp toàn cầu trước đó của hội nghị Zak World of Façades

  • Shanghai 2023
  • Milan 2023
  • Cairo 2023
  • Vancouver 2023
  • Auckland 2023
  • New York 2022
  • London 2022

FAQ / Câu hỏi thường gặp

Frequently Asked Questions about the event. / Các câu hỏi thường gặp về sự kiện

A limited number of complimentary seats on first come first serve basis are reserved for Architects, Façade Consultants, Developers, Government Officials, Project Management Consultants, Main Contractors, Sustainability Consultants, Fire Consultants, Façade Contractors, Cost Consultants, etc. The online registration process needs to be followed to attain your entry pass for the event. Please note that the complimentary seats allocation are under the jurisdiction of the organizers. If you are a product/material supplier and intend to attend the conference, there would be a delegate fee of USD 500 applicable per delegate.

The online registration acts as an “Interest” for attending the conference. An internal system evaluates the registrations received and issues the confirmation/entry pass accordingly. The online registration alone DOES NOT stand confirmed without a confirmation/entry pass email from the organizers.

If successfully approved, the confirmation number/pass is sent within 3-4 working days of registration or earlier. It is advisable to check your spam/junk folders as there maybe chances of the email landing in those folders. If you have not received your confirmation within the stipulated timeframe, please write to the organisers/reply on the acknowledgment email to check on the status.

It is highly recommended that you use your company/official email id for registration to avoid any confirmation delay

No. All registrations are pre-approved online and no on-spot registrations are encouraged.

The invitation copy from the sponsors DOES NOT qualify as the entry pass. The invite mentions the registration process at the last page. All the recipients of these invitation copies are advised to follow the online registration process to attain their passes to be able to attend the event.

No. If you are not able to attend the conference after receiving your confirmation number/pass you will not be able to transfer the registration to your colleague.

The registrations start at 0800 hrs. The team at the registration desk will be fully equipped with the details of those confirmed to attend. If your registration is confirmed, you will only be asked to quote your registration number and drop your visiting cards at the registration desk to collect your badge and kit.

Post the event, the organisers will share a link to the HD video recording of the conference.

The full-day conference will include access to the conference hall, exhibit area, lunch and networking session, delegate kits and presentation copies.

If your firm is on our guest list, then a maximum of 1-4 delegates passes per firm are allocated depending on the firm size. However, the seat allocation is on first come first serve basis.

As the seats are allocated on a first come first serve basis, the registration will close once the hall seating capacity is reached.

No. The event will be 100% in-person only.

The official language of the event is Vietnamese. For English presentations, simultaneous translation will be provided on-site at the venue.

Sự kiện có số lượng ghế ngồi miễn phí giới hạn; dành cho các kiến trúc sư, cố vấn xây dựng mặt đứng, nhà phát triển, các viên chức chính phủ, cố vấn quản lí dự án, nhà thầu chính, các cố vấn phát triển bền vững, nhà tư vấn phòng cháy chữa cháy, nhà thầu xây dựng mặt đứng, nhà tư vấn chi phí v.v... Ban tổ chức sẽ bố trí chỗ ngồi theo nguyên tắc ưu tiên những người đến trước. Để có được thẻ vào sự kiện, vui lòng đăng ký thông qua cổng đăng ký trực tuyến. Lưu ý rằng ban tổ chức được toàn quyền quyết định cách bố trí các ghế ngồi miễn phí. Lưu ý rằng ban tổ chức được toàn quyền quyết định cách bố trí các ghế ngồi miễn phí. 500 đô la /đại biểu.

Đăng kí trực tuyến được xem là bước nhận được sự quan tâm nhất khi tham dự hội nghị. Hệ thống sẽ nhận các đơn đăng ký, đánh giá và cấp xác nhận/thẻ vào sự kiện phù hợp. Đăng kí trực tuyến sẽ không hợp lệ nếu không có email xác nhận hay thẻ vào sự kiện từ ban tổ chức.

Nếu xác nhận thành công, xác nhận/thẻ vào sự kiện sẽ được gửi sau 3-4 ngày làm việc, bắt đầu từ ngày đăng kí hoặc có thể gửi sớm hơn. Nên kiểm tra hộp thư rác hoặc spam vì có khả năng thư xác nhận sẽ được chuyển vào các mục đó. Nếu bạn vẫn chưa nhận được xác nhận theo thời gian quy định, vui lòng gửi thư về ban tổ chức. Bạn có thể phản hồi lại thư xác nhận để kiểm tra trạng thái đăng ký.

Ban tổ chức khuyến khích bạn nên sử dụng địa chỉ email của công ty hoặc văn phòng để đăng ký, để tránh bỏ lỡ thư xác nhận của chúng tôi.

Không. Tất cả các thao tác đăng kí đều được thực hiện trực tuyến.

Bản sao thư mời từ nhà tài trợ KHÔNG CÓ quyền hạn như thẻ vào sự kiện. Quá trình đăng kí được đề cập trong lời mời ở trang cuối cùng. Tất cả những đơn vị nhận được bản sao lời mời nên theo dõi quá trình đăng kí trực tuyến để lấy thẻ tham dự hội nghị.

Không. Nếu bạn không thể tham dự hội nghị sau khi nhận số/thẻ vào sự kiện, bạn sẽ không thể chuyển quyền đăng kí cho đồng nghiệp của mình.

Thời gian đăng kí bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Đội hỗ trợ tại bàn đăng kí sẽ có danh sách chi tiết những người tham dự. Nếu bạn đăng kí thành công, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số đăng kí và thẻ tham dự để nhận thẻ đeo đại biểu và phụ kiện.

Đăng tải sự kiện, ban tổ chức sẽ chia sẻ link video HD ghi lại hội nghị.

Hội nghị diễn ra cả ngày, bao gồm thời gian tham dự tại hội trường, tham quan khu vực trưng bày, dùng bữa trưa, giao lưu, nhận các phụ kiện và bản sao các bài thuyết trình.

Chúng tôi sẽ dành từ 1 đến 4 thẻ đại biểu cho mỗi công ty có tên trong danh sách khách mời, tùy thuộc vào quy mô của công ty. Chỗ ngồi sẽ được ưu tiên cho những đại biểu đến trước.

Vì chỗ ngồi được phân bổ trên nguyên tắc ưu tiên người đến trước, việc đăng kí sẽ kết thúc khi hội trường đã đủ chỗ.

Ngôn ngữ chính thức của sự kiện là tiếng Việt. Đối với những bài thuyết trình tiếng Anh, ban tổ chức sẽ cung cấp bản dịch ngay tại hội nghị.

Venue / Địa điểm tổ chức


Registrations start at 8:00 am / Bắt đầu đăng kí lúc 8 giờ sáng

ADDRESS / Địa chỉ

Castor, 5th Floor, Gem Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Contact Us / Liên hệ chúng tôi

Get in touch with us if you have any query regarding the event, registration, sponsorship or any other general query. / Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sự kiện, đăng ký, tài trợ hoặc bất kỳ câu hỏi nào khác.

#zakwof

We actively promote this event through our social media pages on LinkedIn, Facebook, Twitter & Instagram. Follow our pages to be updated with the latest information regarding the event.

Chúng tôi chủ động đẩy mạnh sự kiện lần này thông qua các trang mạng xã hội như LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram. Theo dõi trang để được cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về sự kiện.