About Us / Về chúng tôi


THE WORLD'S LEADING CONFERENCE ON FAÇADE DESIGN & ENGINEERING

Zak World of Façades is an International conference series on façade design & engineering having attracted over 21,000+ delegates across its 66 completed editions. The conference is currently being organised in 25 countries in the Middle East (UAE, Qatar, Kuwait & Saudi Arabia), South Asia (India & Sri Lanka), South East Asia (Singapore, Thailand, Malaysia, Philippines, Vietnam & Indonesia), East Asia (South Korea & Greater China), Africa (Kenya, Egypt, Morocco & South Africa), Europe (United Kingdom, France, Germany & Sweden), Australasia (Australia & New Zealand) and the United States of America.

 

This is the 67th edition globally and the 1st edition in the Vietnam. It will showcase the latest innovations and challenges in the construction industry pertaining to building envelopes and will also showcase latest technological solutions.

 

Visit www.zakworldoffacades.com for details of the previous events.

 

Hội nghị hàng đầu thế giới về thiết kế và xây dựng mặt đứng


Zak World of Façades là một chuỗi hội nghị quốc tế về thiết kế và xây dựng mặt đứng đã thu hút hơn 21.000+ đại biểu trong 66 phiên bản hoàn chỉnh. Hội nghị hiện đang được tổ chức tại 25 quốc gia tại Trung Đông (UAE, Qatar, Kuwait và Ả Rập Xê-út), Nam Á (Ấn Độ và Sri Lanka), Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Indonesia), Đông Á (Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc), châu Phi (Kenya, Ai Cập, Morocco và Nam Phi), châu Âu (Vương Quốc Anh, Pháp, Đức và Thụy Điển), Australasia (Australia và New Zealand) và Hoa Kỳ.

 

Đây là phiên bản hội nghị thứ 67 trên toàn cầu và là phiên bản đầu tiên tại Việt Nam. Hội nghị sẽ chứng kiến những cải tiến và thách thức mới nhất trong ngành xây dựng đi liền với vỏ bọc công trình và cũng sẽ trình bày những giải pháp công nghệ mới nhất.

 

Truy cập www.zakworldoffacades.com để biết thêm chi tiết về những sự kiện trước đó.

Ai nên tham gia hội nghị này / Who Should Attend this Conference

Kiến trúc sư, Chuyên viên tư vấn mặt đứng, Chủ công trình, Nhân viên chính phủ, nhân viên PMC, Nhà thầu chính, Chuyên viên tư vấn bền vững, Chuyên viên tư vấn hỏa hoạn, Nhà thầu mặt đứng, Chuyên viên tư vấn chi phí, Người gia công kính và Chuyên viên tư vấn cấu trúc. / Architects, Façade consultants, Developers, Government officials, PMC's, Main contractors, Sustainability consultants, Fire consultants, Façade contractors, Cost consultants, Glass processors & Structural consultants.

Speakers / Diễn giả


 • Marine Ros

  Marine Ros

  Architectural Design Director, Archetype

  Marine Ros

  Architectural Design Director, Archetype

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • Mathieu Meur

  Mathieu Meur

  Director, DP Façade

  Mathieu Meur

  Director, DP Façade

  Topic: Façades Beyond Curtain Walls / Mặt đứng ngoài hệ vách

  View Profile / Xem lý lịch
 • Agnes Koltay

  Agnes Koltay

  CEO, Koltay Façades

  Agnes Koltay

  CEO, Koltay Façades

  Topic: 5 Tips to Value Engineering Façade Packages / 5 mẹo định giá gói mặt đứng kỹ thuật

  View Profile / Xem lý lịch
 • April Soh

  April Soh

  Façade Consultant / Director - Singapore, Koltay Façades

  April Soh

  Façade Consultant / Director - Singapore, Koltay Façades

  Topic: 5 Tips to Value Engineering Façade Packages / 5 mẹo định giá gói mặt đứng kỹ thuật

  View Profile / Xem lý lịch
 • Sameer Kumar

  Sameer Kumar

  Director - Enclosure Design, Shop Architects

  Sameer Kumar

  Director - Enclosure Design, Shop Architects

  Topic: Contemporary and Contextual Enclosure Design / Thiết kế hàng rào theo bối cảnh và hợp thời

  View Profile / Xem lý lịch
 • Vu Linh Quang

  Vu Linh Quang

  Director, Ardor Group

  Vu Linh Quang

  Director, Ardor Group

  Moderator / Điều Phối Viên: Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • David Ching

  David Ching

  CEO, Ong&Ong Group Vietnam

  David Ching

  CEO, Ong&Ong Group Vietnam

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Understanding Façade Process Management - FPM / Thảo luận nhóm: Hiểu Hệ thống quản lý xử lý mặt đứng- FPM

  View Profile / Xem lý lịch
 • Samson Ngov

  Samson Ngov

  Director - Design Management, Alpha King

  Samson Ngov

  Director - Design Management, Alpha King

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Understanding Façade Process Management - FPM / Thảo luận nhóm: Hiểu Hệ thống quản lý xử lý mặt đứng- FPM

  View Profile / Xem lý lịch
 • Do Huu Nhat Quang

  Do Huu Nhat Quang

  Business Development Director, GreenViet

  Do Huu Nhat Quang

  Business Development Director, GreenViet

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • Tim Middleton

  Tim Middleton

  Technical Manager/Green Building Expert, Vilandco

  Tim Middleton

  Technical Manager/Green Building Expert, Vilandco

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • John Douglas Campbell

  John Douglas Campbell

  General Director, Mace Group

  John Douglas Campbell

  General Director, Mace Group

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Understanding Façade Process Management - FPM / Thảo luận nhóm: Hiểu Hệ thống quản lý xử lý mặt đứng- FPM

  View Profile / Xem lý lịch
 • Nicky Heys

  Nicky Heys

  Regional Director, Meinhardt Façade Technology

  Nicky Heys

  Regional Director, Meinhardt Façade Technology

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Understanding Façade Process Management - FPM / Thảo luận nhóm: Hiểu Hệ thống quản lý xử lý mặt đứng- FPM

  View Profile / Xem lý lịch
 • Dan Levin

  Dan Levin

  Director - South East Asia, B+H Architects

  Dan Levin

  Director - South East Asia, B+H Architects

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • Steve Van Aelst

  Steve Van Aelst

  Director - Architecture, Van Aelst I Nguyen & Partners

  Steve Van Aelst

  Director - Architecture, Van Aelst I Nguyen & Partners

  Topic: Challenges of Façade Engineering in Vietnam / Chủ Đề: những thách thức của kỹ thuật mặt dựng tại việt nam

  View Profile / Xem lý lịch
 • Tony Nguyen

  Tony Nguyen

  Director - Façade Engineering, Van Aelst I Nguyen & Partners

  Tony Nguyen

  Director - Façade Engineering, Van Aelst I Nguyen & Partners

  Topic: Challenges of Façade Engineering in Vietnam / Chủ Đề: những thách thức của kỹ thuật mặt dựng tại việt nam

  View Profile / Xem lý lịch
 • John Stanlake

  John Stanlake

  Technical Director, Inhabit Group

  John Stanlake

  Technical Director, Inhabit Group

  Topic: Design & Delivery of Cost Effective Façades / Thiết kế và bàn giao mặt đứng có chi phí hiệu quả

  View Profile / Xem lý lịch
 • Rajan Govind

  Rajan Govind

  Director, BES Consultants

  Rajan Govind

  Director, BES Consultants

  Topic: Architectural Glass – Procurement Challenges & Managing Expectations / Kính kiến trúc - Thách thức nguồn cung ứng & kỳ vọng quản lý

  View Profile / Xem lý lịch
 • Dinh Van Hiep

  Dinh Van Hiep

  Deputy General Director, Turner International

  Dinh Van Hiep

  Deputy General Director, Turner International

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • Nguyen Cong Chinh

  Nguyen Cong Chinh

  CEO / General Director, Sado Group

  Nguyen Cong Chinh

  CEO / General Director, Sado Group

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • Justin Zhang

  Justin Zhang

  Senior Account Manager - Specialty Elastomers & Butyl Business, ExxonMobil Chemical Asia Pacific

  Justin Zhang

  Senior Account Manager - Specialty Elastomers & Butyl Business, ExxonMobil Chemical Asia Pacific

  Topic: Santoprene™ TPV - Proven Sealing Performance in Building Applications / Santoprene™ TPV - Hiệu quả chống thấm đã được chứng minh qua các ứng dụng trong xây dụng

  View Profile / Xem lý lịch
 • Tran Van Tien

  Tran Van Tien

  General Director, BM Windows

  Tran Van Tien

  General Director, BM Windows

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Understanding Façade Process Management - FPM / Thảo luận nhóm: Hiểu Hệ thống quản lý xử lý mặt đứng- FPM

  View Profile / Xem lý lịch
 • Quang Tran Duy

  Quang Tran Duy

  Project Manager, Alpha King

  Quang Tran Duy

  Project Manager, Alpha King

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • Jianjun Yang

  Jianjun Yang

  Chief Technical Officer, Xinyi Glass

  Jianjun Yang

  Chief Technical Officer, Xinyi Glass

  Topic: The Selection of Glass for Curtain Wall / Chọn kính cho hệ vách

  View Profile / Xem lý lịch
 • Ha Hoai Thanh

  Ha Hoai Thanh

  Chief Representative, Schüco International

  Ha Hoai Thanh

  Chief Representative, Schüco International

  Panelists / Thành phần tham gia: Panel Discussion: Understanding Façade Process Management - FPM / Thảo luận nhóm: Hiểu Hệ thống quản lý xử lý mặt đứng- FPM

  View Profile / Xem lý lịch
 • Peeraphol Ping

  Peeraphol Ping

  Application Engineering DOWSIL - High Performance Building, Dow

  Peeraphol Ping

  Application Engineering DOWSIL - High Performance Building, Dow

  Topic: Imagine Possibilities with Dow / Hãy hình dung những triển vọng với DOW

  View Profile / Xem lý lịch
 • Roger Karl Schärer

  Roger Karl Schärer

  Project Director, BM Windows

  Roger Karl Schärer

  Project Director, BM Windows

  Topic: High Performance Façade Design / Thiết kế mặt đứng hiệu quả cao

  View Profile / Xem lý lịch
 • Michael Bourdeau

  Michael Bourdeau

  President - Global Coil & Extrusion, Sherwin Williams

  Michael Bourdeau

  President - Global Coil & Extrusion, Sherwin Williams

  Topic: Innovation in Coil and Extrusion Coating Systems / Cải tiến hệ thống sơn phủ ống xoắn và sơn phủ kiểu đùn

  View Profile / Xem lý lịch
 • Matthew Penrose

  Matthew Penrose

  Executive Vice President, Vector Foiltec

  Matthew Penrose

  Executive Vice President, Vector Foiltec

  Topic: High Performance, Lightweight, Long Span Building Envelopes with ETFE / Vỏ bọc công trình hiệu suất cao, nhẹ, và trải dài với ETFE

  View Profile / Xem lý lịch
 • Jean-Paul Moonen

  Jean-Paul Moonen

  Global Segment Manager - Architecture, Akzonobel

  Jean-Paul Moonen

  Global Segment Manager - Architecture, Akzonobel

  Topic: Powder Coating Technologies Supporting Façade Design / Công nghệ sơn tĩnh điện hỗ trợ thiết kế mặt đứng

  View Profile / Xem lý lịch
 • Stephen Tanno

  Stephen Tanno

  Director Pre-Construction Services, Schüco International

  Stephen Tanno

  Director Pre-Construction Services, Schüco International

  Moderator / Điều Phối Viên: Evolutionary Design Symbiosis / Cộng sinh thiết kế phát triển

  Moderator / Điều Phối Viên: Panel Discussion: Understanding Façade Process Management - FPM / Thảo luận nhóm: Hiểu Hệ thống quản lý xử lý mặt đứng- FPM

  View Profile / Xem lý lịch
 • Efthimios Zizos

  Efthimios Zizos

  Projects Manager, Elval Colour

  Efthimios Zizos

  Projects Manager, Elval Colour

  Topic: Vision Meets Reality with ACP / Tầm nhìn thành hiện thực nhờ ACP

  View Profile / Xem lý lịch

Speaker Presentation


Schedule / Lịch trình


Session / Phiên 1

(08:50 - 10:50)

08:00 - 08:50

Delegate Registration & Networking / Đăng ký và kết nối đại biểu

08:50 - 09:00

Welcome Address / Phát biểu chào mừng

09:00 - 09:25

Challenges of Façade Engineering in Vietnam / Chủ Đề: những thách thức của kỹ thuật mặt dựng tại việt nam

 • Understanding the local climate and material market / Hiểu rõ khí hậu địa phương và vật liệu trên thị trường
 • Beyond façade design and engineering / Phạm vi ngoài của Thiết kế và Kỹ thuật mặt dựng
 • Viettel HQ case study / Trường hợp nghiên cứu điển hình Trụ sở Viettel

Steve Van Aelst

Director - Architecture, Van Aelst I Nguyen & Partners


Tony Nguyen

Director - Façade Engineering, Van Aelst I Nguyen & Partners

09:25 - 09:50

Façades Beyond Curtain Walls / Mặt đứng ngoài hệ vách

 • Reviewing new materials for façades / Đánh giá những vật liệu mặt đứng mới
 • Conditions required to adopt new materials and precautions to be taken / Các điều kiện cần thiết để áp dụng vật liệu mới và các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện
 • Practical information and advice directly applicable to real life projects / Thông tin và lời khuyên thực tiễn có thể trực tiếp áp dụng vào các dự án thực tế

Mathieu Meur

Director, DP Façade

09:50 - 10:10

Powder Coating Technologies Supporting Façade Design / Công nghệ sơn tĩnh điện hỗ trợ thiết kế mặt đứng

 • How new technologies can support façade design / Công nghệ mới có thể hỗ trợ thiết kế mặt đứng như thế nào
 • Powder coating and sustainability / Sơn tĩnh điện và độ bền của sơn
 • Digital support tools for designers and specifiers / Các công cụ hỗ trợ kỹ thuật số dành cho nhà thiết kế và các chuyên gia

Jean-Paul Moonen

Global Segment Manager - Architecture, Akzonobel

10:10 - 10:30

High Performance, Lightweight, Long Span Building Envelopes with ETFE / Vỏ bọc công trình hiệu suất cao, nhẹ, và trải dài với ETFE

 • An introduction to projects, details, technology & advantages for ETFE façades & roofs / Giới thiệu về dự án, chi tiết, công nghệ & lợi thế của mặt đứng và mái ETFE
 • Fire, thermal, light and wind Load Performance with ETFE / Hiệu suất tải lửa, nhiệt, ánh sáng và gió với ETFE
 • Case study on the ETFE solution and steel structure for the Jewel Changi Airport / Nghiên cứu tình huống về giải pháp ETFE và kết cấu thép cho Sân bay Changi Jewel

Matthew Penrose

Executive Vice President, Vector Foiltec

10:30 - 10:50

Networking Tea / Coffee Break / Tiệc trà/cà phê kết nối

Session / Phiên 2

(10:50 - 13:40)

10:50 - 11:10

5 Tips to Value Engineering Façade Packages / 5 mẹo định giá gói mặt đứng kỹ thuật

 • Most common reasons for budget overruns / Các lý do vượt ngân sách phổ biến nhất
 • Practical tips from experienced façade consultants / Lời khuyên thực tế từ các chuyên gia tư vấn mặt đứng có kinh nghiệm
 • Examples of cost efficient but high performing solutions / Ví dụ về các giải pháp có chi phí hiệu quả mà hiệu suất vẫn cao
 • Watchlist for your next project / Danh sách theo dõi cho dự án tiếp theo

Agnes Koltay

CEO, Koltay Façades


April Soh

Façade Consultant / Director - Singapore, Koltay Façades

11:10 - 11:30

Evolutionary Design Symbiosis / Cộng sinh thiết kế phát triển

 • Developers often demand smarter, faster & cheaper construction.  This often leads to oppressive design and sterile districts or cities / Các nhà phát triển thường yêu cầu công tác thi công thông minh hơn, nhanh hơn và chi phí rẻ hơn.  Việc này thường dẫn đến thiết kế ngột ngạt và các quận hoặc thành phố khô khan
 • Bringing an "edge" or a "vibe" to a community is a challenge for city planners & developers.  How to make new developments unique, with a rich tapestry but also affordable, modern and efficient / Mang lại “sự sắc nét" và :sự rung cảm" cho cộng đồng là một thách thức đối với các nhà hoạch định và phát triển thành phố. Làm như nào để tạo được sự phát triển mới độc đáo, với tấm thảm trang trí phong phú nhưng chi phí phải chăng, hiện đại và hiệu quả 
 • How can modern architecture and construction methods be tools for enhancing the quality of living for the community / Làm như nào để các phương pháp thiết kế và thi công hiện đại có thể là công cụ để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng

Moderator / Điều Phối Viên

Stephen Tanno

Director Pre-Construction Services, Schüco International

11:30 - 12:00

Contemporary and Contextual Enclosure Design / Thiết kế hàng rào theo bối cảnh và hợp thời

 • Defining work that is informed by the immediacy of its time and place / Xác định công việc được thông báo trực tiếp về thời gian và địa điểm
 • Enclosure design that has an eye to the future; How we are constantly asking ourselves “Where do we want to be tomorrow?” / Thiết kế hàng rào phải có tầm nhìn tương lai; Làm như thế nào để chúng ta luôn tự hỏi bản thân rằng “Ngày mai chúng ta muốn ở đâu?”
 • How design ability and vision can be extended by digital technology and enriched through collaborations with the industry / Làm như nào để có thể mở rộng khả năng thiết kế và tầm nhìn bằng công nghệ kỹ thuật số và làm phong phú thông qua sự kết hợp với công nghiệp

Sameer Kumar

Director - Enclosure Design, Shop Architects

12:00 - 12:45

Panel Discussion: Sustainability and Innovation Through Façades / Thảo luận nhóm: Tính bền vững và đổi mới thông qua mặt đứng

 • The need for sustainable façades in tropical regions / Nhu cầu về mặt đứng bền vững tại những khu vực nhiệt đới
 • Understanding the role of building envelopes to meet local Green Building regulations / Hiểu về vai trò của vỏ bọc công trình để đáp ứng các quy định của Công trình xanh
 • Rating standards and stakeholder coordination for façades / Tiêu chuẩn đánh giá và sự phối hợp giữa các bên liên quan đối với mặt đứng
 • Thermal performance in curtain wall & fenestration (OTTV) / Hiệu suất nhiệt trong hệ vách và cách bố trí cửa sổ
 • Dynamic shading techniques / Kỹ thuật tạo bóng động 

Moderator / Điều Phối Viên

Vu Linh Quang

Director, Ardor Group


Panelists / Thành phần tham gia

Marine Ros

Architectural Design Director, Archetype


Panelists / Thành phần tham gia

Nguyen Cong Chinh

CEO / General Director, Sado Group


Panelists / Thành phần tham gia

Do Huu Nhat Quang

Business Development Director, GreenViet


Panelists / Thành phần tham gia

Tim Middleton

Technical Manager/Green Building Expert, Vilandco


Panelists / Thành phần tham gia

Dan Levin

Director - South East Asia, B+H Architects


Panelists / Thành phần tham gia

Dinh Van Hiep

Deputy General Director, Turner International


Panelists / Thành phần tham gia

Quang Tran Duy

Project Manager, Alpha King

12:45 - 13:40

Networking Lunch Break / Tiệc trưa kết nối

Session / Phiên 3

(13:40 - 16:00)

13:40 - 14:00

Design & Delivery of Cost Effective Façades / Thiết kế và bàn giao mặt đứng có chi phí hiệu quả

 • Design and decisions the key / Thiết kế và quyết định phần quan trọng
 • Procurement, factories and site influences / Nguồn cung ứng, nhà máy và ảnh hưởng của công trường
 • Time is money / Thời gian là tiền bạc
 • A case study in Vietnam / Nghiên cứu tình huống tại Việt Nam

John Stanlake

Technical Director, Inhabit Group

14:00 - 14:20

Architectural Glass – Procurement Challenges & Managing Expectations / Kính kiến trúc - Thách thức nguồn cung ứng & kỳ vọng quản lý

 • Insight of how glass industry works / Hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của ngành công nghiệp kính
 • Understanding the specifications and reading fine prints / Hiểu về các thông số kỹ thuật và cách đọc bản in đẹp
 • Getting trapped with supplier’s specifications and how buyer’s specification gets lost / Mắc bẫy thông số kỹ thuật của nhà cung cấp và cách thông số kỹ thuật của người mua biến mất
 • How to check ie,. specification vs actual supplied / Cách kiểm tra, tức là thông số kỹ thuật với cung cấp thực tế
 • Is the comparison of products Apple to Apple? / Có sự so sánh giữa các sản phẩm của Apple không?

Rajan Govind

Director, BES Consultants

14:20 - 14:40

Innovation in Coil and Extrusion Coating Systems / Cải tiến hệ thống sơn phủ ống xoắn và sơn phủ kiểu đùn

 • Coil and extrusion end uses / Sử dụng sơn phủ ống xoắn và sơn phủ kiểu đùn
 • Sustainable coating options for architects / Các lựa chọn sơn phủ bền dành cho kiến trúc sư
 • Innovation in color and aesthetics / Sự cải tiến về màu sắc và tính thẩm mỹ

Michael Bourdeau

President - Global Coil & Extrusion, Sherwin Williams

14:40 - 15:00

Vision Meets Reality with ACP / Tầm nhìn thành hiện thực nhờ ACP

 • Challenges in new façade designs / Thách thức trong thiết kế mặt đứng mới
 • ACP forming solutions / Giải pháp định hình ACP
 • Case studies / Các nghiên cứu tình huống

Efthimios Zizos

Projects Manager, Elval Colour

15:00 - 15:20

Imagine Possibilities with Dow / Hãy hình dung những triển vọng với DOW

 • A journey through high performance in modern façade design / Hành trình đi đến thiết kế mặt đứng hiện đại có hiệu suất cao
 • DOWSIL™ innovation beyond structural sealant / Cải tiến DOWSIL™ vượt qua keo cấu trúc
 • Service for management of project timing and quality / Dịch vụ quản lý thời gian và chất lượng của dự án

Peeraphol Ping

Application Engineering DOWSIL - High Performance Building, Dow

15:20 - 15:40

Santoprene™ TPV - Proven Sealing Performance in Building Applications / Santoprene™ TPV - Hiệu quả chống thấm đã được chứng minh qua các ứng dụng trong xây dụng

 • Material selection criteria for window glazing gaskets / Tiêu chí chọn vật liệu cho gioăng đệm cửa sổ
 • Sealing material, Value & Standard / Vật liệu chống thấm, giá tị & tiêu chuẩn
 • Market trend and the next generation material for the application / Xu hướng thị trường và vật liệu ứng dụng thế hệ tiếp theo

Justin Zhang

Senior Account Manager - Specialty Elastomers & Butyl Business, ExxonMobil Chemical Asia Pacific

15:40 - 16:00

Networking Tea / Coffee Break / Tiệc trà/cà phê kết nối

Session / Phiên 4

(16:00 - 17:30)

16:00 - 16:20

High Performance Façade Design / Thiết kế mặt đứng hiệu quả cao

 • Design and technical considerations / Những cân nhắc về thiết kế và kỹ thuật
 • Case studies on featured projects in Vietnam / Nghiên cứu tình huống về các dự án tiêu biểu ở Việt Nam

Roger Karl Schärer

Project Director, BM Windows

16:20 - 16:40

The Selection of Glass for Curtain Wall / Chọn kính cho hệ vách

 • Trends in curtain wall glass / Các xu hướng kính hệ vách
 • Types of glass and selecting the right glass / Các loại kính và cách chọn đúng loại kính
 • Project case studies / Nghiên cứu tình huống dự án

Jianjun Yang

Chief Technical Officer, Xinyi Glass

16:40 - 17:25

Panel Discussion: Understanding Façade Process Management - FPM / Thảo luận nhóm: Hiểu Hệ thống quản lý xử lý mặt đứng- FPM

 • Façade deliveries, understanding and mitigating risk / Bàn giao mặt đứng, hiểu và giảm thiểu rủi ro
 • The need for FPM / Nhu cầu đối với FPM
 • Implementation - Players involved and their roles / Triển khai - Những người tham gia và vai trò
 • Possible pitfalls and their avoidance / Nguy hiểm có khả năng xảy ra và cách phòng tránh
 • Effect on the bottom line / Ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng

Moderator / Điều Phối Viên

Stephen Tanno

Director Pre-Construction Services, Schüco International


Panelists / Thành phần tham gia

John Douglas Campbell

General Director, Mace Group


Panelists / Thành phần tham gia

Samson Ngov

Director - Design Management, Alpha King


Panelists / Thành phần tham gia

Tran Van Tien

General Director, BM Windows


Panelists / Thành phần tham gia

Ha Hoai Thanh

Chief Representative, Schüco International


Panelists / Thành phần tham gia

Nicky Heys

Regional Director, Meinhardt Façade Technology


Panelists / Thành phần tham gia

David Ching

CEO, Ong&Ong Group Vietnam

17:25 - 17:30

Vote of Thanks & End of the Conference / Cảm ơn và kết thúc hội nghị

Sponsors / Nhà tài trợ


Registration Form / Đơn đăng ký


The registration for Zak World of Façades Vietnam is closed now. For queries kindly write to us at info@zakgroup.com

TERMS & CONDITIONS FOR COMPLIMENTARY SEATS /  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHO GHẾ MỜI : Complimentary seats are reserved exclusively for Architects, Consultants, Contractors, Developers, Fabricators, Government Officials & PMC's. / Ghế mời chỉ dành riêng cho Kiến trúc sư, Chuyên viên tư vấn, Nhà thầu, Chủ công trình, Nhà sản xuất, Nhân viên chính phủ và nhân viên PMC. 
The organizers reserve the right to allocate these complimentary seats at their discretion. / Bên tổ chức có toàn quyền chỉ định ghế mời tùy ý.
The programme is correct at time of publishing. / Chương trình diễn ra đúng thời gian thông báo. However, given the seniority of our speakers and the nature of their roles, speakers may subsequently substitute or excuse themselves from the programme. / Tuy nhiên, căn cứ vào tuổi tác và bản chất vai trò của diễn giả, diễn giả có thể được thay thế hoặc xin rút khỏi chương trình. 
This is always regrettable, and we will always try to replace the speaker with a speaker with equivalent insight. /  Đây là điều đáng tiếc và chúng tôi sẽ luôn cố gắng thay thế diễn giả đó bằng một người khác có trình độ hiểu biết tương đương. You can find the most up-to-date programme on this website. / Bạn có thể tìm thấy chương trình mới nhất trên trang web này.

FAQ


What is the registration fee to attend the conference? / Phí đăng ký để tham gia hội nghị là bao nhiêu?
Is the online registration the final step? / Đăng ký trực tuyến có phải bước cuối cùng không?
How long does to it take to receive the confirmation/entry pass post the online registration? / Mất bao lâu để nhận được xác nhận/vé vào cửa sau khi đăng ký trực tuyến?
Can I use my personal id to register? / Tôi có thể dùng tài khoản cá nhân để đăng ký không?
Can I register at the venue directly? / Tôi có thể đăng ký trực tiếp tại địa điểm không?
I received an invitation from one of the sponsors. Does it qualify as entry pass? / Tôi đã nhận được thư mời từ một nhà tài trợ. Như vậy có đủ tiêu chuẩn của vé vào cửa không?
Can the registration be transferred to another colleague from the same organisation? / Có thể chuyển nhượng đăng ký cho đồng nghiệp cùng tổ chức không?
What do we need to bring/show at the registration desk to collect the delegate badge & kit? / Chúng tôi cần mang theo/trình giấy tờ gì tại bàn đăng ký để có thẻ và tài liệu đại biểu?
How do I get a copy of the presentations delivered at the event? / Làm thể nào để có được một bản thuyết trình tại sự kiện?
What are the inclusions in a full day conference session? / Phiên hội nghị kéo dài cả ngày sẽ bao gồm những gì?
What is the maximum limit of complimentary passes per firm? / Giới hạn tối đa số vé mời của mỗi công ty là bao nhiêu?
When is the final deadline for registration? / Hạn chót đăng ký là khi nào?

Venue / Địa điểm


Gala Center, Kindly reach the venue on 29th August, 2019 at 8:00 am /

Vui lòng đến địa điểm trên vào lúc 8:00 sáng ngày 29/08/2019

ADDRESS / Địa chỉ

Gala Center, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam / Gala Center, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Contact Us / Liên hệ chúng tôi


Demo Modal

Thank you for visiting our website.

This year's edition will be held on 12th November 2020

We are in the process of updating the website, which will be ready in the due course of time.